Doneer eenmalig of periodiek

Elke bijdrage is meer dan welkom

Geeft u graag periodiek met aantrekkelijk belastingvoordeel? Of kiest u liever voor een eenmalige schenking? In beide gevallen zijn wij u dankbaar, want iedere donatie kan het orkest goed gebruiken. Elke gift helpt.

Amsterdam Sinfonietta is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat u schenkt kunnen wij voor de volle honderd procent inzetten. En u kunt uw eenmalige en periodieke schenking fiscaal aftrekken.


Periodiek schenken

Wilt u Amsterdam Sinfonietta structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte  vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Hoe werkt periodiek schenken?

  • voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag schenkt
  • minimumbedrag van de jaarlijkse schenking is € 90
  • deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse akte, een schriftelijke overeenkomst tussen u en Amsterdam Sinfonietta (zonder tussenkomst van een notaris)
  • bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch


Bereken uw belastingvoordeel met de Amsterdam Sinfonietta rekenmodule.

Wilt u uw gift voor minimaal vijf jaar toezeggen en fiscaal voordeel genieten, vul dan onderstaande formulieren in en stuur deze ongefrankeerd op aan: Amsterdam Sinfonietta, Antwoordnummer 47334, 1070 WC Amsterdam. Na registratie sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw belastingadministratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen.

Vrienden – Overeenkomst periodieke gift
Vrienden – Betalingsvolmacht periodieke gift

Club van 100 – Overeenkomst periodieke gift
Club van 100 – Betalingsvolmacht periodieke gift

Als u overweegt ons als Bondgenoot, Begunstiger, Weldoener of lid van de Club van 100 periodiek te steunen, verwijzen wij u graag naar de Vrienden-pagina of Club van 100-pagina voor het invullen van het online aanmeldingsformulier.

Meer informatie over periodiek schenken en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Eenmalige giften

Eenmalige of incidentele giften zijn beperkt aftrekbaar, gebonden aan een drempelbedrag en aan een maximum. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen (het aftrekplafond). Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3,  maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Kijk voor meer informatie over giften aan (culturele) ANBI’s op belastingdienst.nl/giften.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Amsterdam Sinfonietta op IBAN NL24 ABNA 0619 7429 25 onder vermelding van eenmalige gift. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Contact

Heeft u vragen over de verschillende sponsormogelijkheden? Neem contact op met Joseline de Koning, manager fondsenwerving. Zij informeert u graag.

E-mail joselinedekoning@sinfonietta.nl of bel 020 52 70 770.

Ontvang de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.