Nalaten

Neem het orkest op in uw testament

Wist u dat u kunt nalaten aan ons orkest? En dat u met uw legaat, erfstelling of fonds op naam Amsterdam Sinfonietta kunt doorgeven aan volgende generaties? Met uw nalatenschap geeft u toekomst aan klassieke muziek en het strijkersrepertoire.

De toekomst van Amsterdam Sinfonietta zeker stellen, datgene waar Amsterdam Sinfonietta voor staat in stand houden: de heel eigen klank, de uitmuntende aanvoerders, het solistenniveau van de musici, de passie en dynamiek, innovatieve composities, internationale tournees met grote solisten en ontwapenende educatieve projecten. En dat doorgeven aan volgende generaties. Door Amsterdam Sinfonietta op te nemen in uw testament draagt u daaraan bij. U kunt daarbij kiezen tussen een legaat, een erfstelling of een fonds op naam.


Legaat

U kunt Amsterdam Sinfonietta opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Amsterdam Sinfonietta een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.


Erfgenaam

U kunt Amsterdam Sinfonietta ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u Amsterdam Sinfonietta, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.


Fonds op naam

U kunt een fonds op naam oprichten tijdens uw leven of na overlijden, door het fonds in uw testament op te nemen. U bepaalt zelf de naam en de doelstelling van uw fonds. Dit kan uw eigen naam zijn of een naam die verwijst naar het doel. Een fonds ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Een fonds op naam bouwt u op in tenminste vijf jaar, door jaarlijks minimaal € 10.000 in te leggen of door minimaal € 50.000 in een keer te schenken. In beide gevallen ontvangt u aanzienlijk belastingvoordeel. Amsterdam Sinfonietta draagt er zorg voor dat het geld wordt besteed aan uw specifieke doel en zorgt voor het administratieve gedeelte.

Met uw eigen fonds op naam heeft u de mogelijkheid bij te dragen aan een van onze vier kernthema’s.


Vrijstelling successierecht

Amsterdam Sinfonietta is als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  vrijgesteld van successierecht. Uw schenking, erfstelling of legaat komen dus geheel ten goede aan het orkest.Contact

Heeft u vragen over nalaten aan ons orkest? Neem dan contact op met Joseline de Koning, manager fondsenwerving. Zij informeert u graag.

E-mail joselinedekoning@sinfonietta.nl of bel 020 52 70 770.

Ontvang de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.