Amsterdam Sinfonietta is hét strijkorkest van Nederland. Geleid door violist en artistiek leider Candida Thompson speelt het orkest, bestaande uit 22 strijkers, op de meest vooraanstaande concertpodia in het land en toert over de hele wereld. Amsterdam Sinfonietta staat bekend om zijn avontuurlijke en vernieuwende programma’s, van puur klassiek tot combinaties met andere kunstvormen zoals dans, theater, film en poëzie. Het repertoire is breed: van barok tot muziek van nu, maar ook cross-overs met pop, jazz en niet-westerse muziek. Via educatieprogramma’s voor jonge kinderen en een talentontwikkelingstraject gericht op topstudenten uit de masteropleiding geeft het ensemble zijn kennis en liefde voor het strijkersrepertoire door aan nieuwe generaties. In de periode 2021-2024 is Amsterdam Sinfonietta opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van het Ministerie van OCW en Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt het orkest ondersteund door particuliere schenkers, corporate partners en private fondsen.

Amsterdam Sinfonietta is op zoek naar een:

algemeen lid Raad van Toezicht

dat in het bijzonder beschikt over financiële en bedrijfseconomische kennis en expertise.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Amsterdam Sinfonietta telt zeven leden. De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en vervult daarnaast de rol van werkgever en adviseur van de directie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De RvT vergadert minstens vier keer per jaar volgens een vastgesteld schema.

De RvT is collectief verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en onderschrijft bij het uitoefenen ervan de principes van de relevante codes. De leden van de RvT houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:

 • het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting;
 • de strategie, identiteit en continuïteit van de stichting;
 • de verhouding met publieke en private financiers;
 • de dialoog met interne en externe belanghebbenden;
 • de naleving van wet- en regelgeving, de relevante codes en de voorwaarden van de verschillende subsidieverstrekkers;
 • de bedrijfsvoering, het risicobeheer, integriteit, zakelijk en personeelsbeleid.

De RvT als geheel dekt verschillende expertises, waaronder op het gebied van het gesubsidieerde culturele veld, sponsor- en fondsenwerving, politiek, governance, financieel management en juridische zaken. In zijn samenstelling waarborgt de RvT een balans in de verschillende aspecten van diversiteit met inachtneming van de Code Diversiteit & Inclusie en zorgt daarbij voor een zo groot mogelijke spreiding van achtergrond en expertise.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht van Amsterdam Sinfonietta bezitten de volgende kwalificaties:

 • affiniteit met de missie en visie van Amsterdam Sinfonietta;
 • aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, opgedaan bij organisaties in de publieke sector, het bedrijfsleven of de overheid.
 • beschikking over een functioneel netwerk in het bedrijfsleven, de politiek en/of de culturele sector en bereidheid tot inzet van dit netwerk;
 • strategisch inzicht waar het gaat om ontwikkelingen in de culturele sector;
 • het vermogen om het beleid van Amsterdam Sinfonietta en het functioneren van de directie op hoofdlijnen te toetsen;
 • het vermogen om te fungeren als sparringpartner voor de directie;
 • het vermogen om de toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • onberispelijke integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Aanvullend profiel voor de invulling van de openstaande vacatures

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw algemeen lid, dat op termijn de rol van penningmeester kan vervullen. Vanuit dit oogpunt beschikken kandidaten naast genoemde algemene kwalificaties over financiële en bedrijfseconomische kennis en expertise.

De profielschets is gebaseerd op uitgangspunten vanuit de relevante gedragscodes. Een van deze uitgangspunten is dat de Raad van Toezicht een diverse samenstelling heeft in termen van onder meer leeftijd, gender en culturele achtergrond. Bij het invullen van de positie wordt hiermee rekening gehouden.

Honorering

Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Amsterdam Sinfonietta verrichten hun functie onbezoldigd.

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Joost Westerveld, directeur-bestuurder, via 020 – 52 70 770. U kunt uw reactie met CV sturen naar het secretariaat van de Raad van Toezicht, via: relatiebeheer@sinfonietta.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ontvang de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.